Sulge
Koolitunnid minu kabinetis

UUS! Aju

Loodusõpetus, inimesõpetus, bioloogia

Koolitund II ja III kooliastme õpilastele (60-90 minutit).

Mida me teame ühest suurimast mõistatusest teaduses – inimese ajust? Programmis kogume teadmisi aju üldisest toimimisest ning jõuame läbi vaatluste, katsetuste ja arutelude teadmisteni närvide ja närviringete toimimisest. Õpime tundma aju üldist struktuuri ja ajupiirkondade funktsioone, mõeldes välja tulevikumasinaid, mis ühenduksid otse ajuga. Katsejänestena saadakse teada kuidas liiguvad ajust tulnud signaalid inimese kehas aga ka põnevaid fakte mõtlemise ja õppimise kohta ning arutletakse, mis müstiline asi on teadvus.

Õpitulemused:

Õpilane:

 

Maa

Koolitund eelkooli ja I kooliastme õpilastele (60 minutit).

Uurime, milliseid muutusi toob endaga kaasa aastaaegade vaheldusmine looduses ja maakera erinevates piirkondades. Õpime erinevate aastaaegadega kaasnevaid ilmastikunähtusi kirjeldama ja mõõtma (n. õhutemperatuur, tuul, sademed, pilvisus).

Õpitulemused:

Õpilane:

 

Vesi

Loodusõpetus

Koolitund II kooliastme õpilastele (60 minutit).

Uurime vee omadusi ja erinevaid olekuid ning võrdleme läbi katsete vedelate ja gaasiliste ainete omadusi (n. vesi ja süsihappegaas). Praktilise töö käigus saavad selgeks mõisted "soojuspaisumine" ja "märgamine". Katsetame, kuidas on võimalik muuta vee tihedust. Lisaks saame teada, kui palju on maakeral puhast joogivett ning kuidas kaitsta veekogusid reostumise eest.

Õpitulemused:

Õpilane:

 

Keemiline maailm

Loodusõpetus, keemia

Koolitund II ja III kooliastme õpilastele (60 minutit).

Tund viiakse läbi teadusteatri vormis (II ja III kooliaste) või praktilise töötoana, kus keskendutakse kromatograafia meetodile (III kooliaste).

Teadusteatri vormis läbi viidava tunni käigus õpitakse tundma ainete omadusi. Õpilased saavad teada, miks ei põle küünal suletud anumas, kuidas tekib süsihappegaas, mis juhtub õhuga soojenedes ja veel palju muud.

Praktilises töötoas tutvutakse lähemalt kromatograafia meetodiga, mis aitab selgitada, et meid ümbritsevas maailmas esinevad puhtad ained ja segud. Õpilased katsetavad kromatograafia meetodit paberil ja kangal, et teada saada, millistest osadest aine koosneb. Uuritakse ka kromatograafia ajalugu ja tutvutakse selle meetodi avastanud Mihhail Tsweti ja tema teadustööga.

Õpitulemused:

Õpilane:

 

Hinnad

Hullu Teadlase koolitunni hind on 3 eurot õpilase kohta (üks täiskasvanust grupi saatja on tasuta).

Koolitunnid toimuvad Hullu Teadlase kabinetis Tartu Ülikooli muuseumis (Lossi 25, Tartu).

 

Telli koolitund